ทำงานกับเรา / Work with us

Nastec มองหาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เรากำลังมองหาคนที่มีความทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจที่รู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่มและผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถของพวกเขาในผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณสนใจทั้งหมดนี้ให้กรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้พร้อมแนบประวัติย่อของคุณ

Nastec is constantly looking for qualified personnel.
We are looking for ambitious and motivated people, who know how to work in a group and who want to express their talent in our products.

If all this interests you, fill out the following form attaching your CV.

    Pursuant to art. 13 of the legislative decree n°196/2003 (ex law n°675/1996), I declare to have read the note on the privacy and I authorize Nastec S.r.l. to the processing of my personal data relating to its institutional activities.