ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps)
ขนาด 4 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

Built-in inverter module

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

อ่านเพิ่มเติม

Built-in inverter module

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

อ่านเพิ่มเติม

ปั๊มน้ำ 4HS MultiPower สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เสริม
CM MultiPower เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำในรูปแบบ “plug and pump”

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ MPPT : เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ MPPT : เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Pump)

อินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว
(MINT)

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Pump)

อินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว
(MINT)

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Pump)

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว
(MINT)

อ่านเพิ่มเติม

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

อ่านเพิ่มเติม

Nastec Solar Calculator

สำหรับการคำนวณขนาดของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยละเอียด โปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมคำนวณ Nastec Solar Calculator (NSC) ได้ที่เว็บไซต์

Nastec Solar Calculator

สำหรับการคำนวณขนาดของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยละเอียด โปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมคำนวณ Nastec Solar Calculator (NSC) ได้ที่เว็บไซต์

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4

4HS MultiPower
ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) ขนาด 4 นิ้ว ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานหมุนเวียน

ปั๊มน้ำ 4HS MultiPower สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ หรือกระแสตรง โดยรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง (90 – 265 โวลต์ ไฟฟ้ากระแส สลับ / 90 – 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง) ปั๊มน้ำ 4HS MultiPower จึงสามารถรองรับ พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ กังหันลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับ เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ชุดคำสั่งพิเศษในซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานช่วยให้ปรับเปลี่ยนสมรรถนะเชิงไฮดร อลิกให้สอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายนั้นได้ ซึ่งช่วยให้ สามารถปั๊มน้ำได้ในปริมาณสูงสุด

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการติดตั้ง มาพร้อมกับปั๊มน้ำช่วยให้หลีกเลี่ยง การใช้สายชีลด์ (shielded cables) และอุปกรณ์กรองสัญญาณด้านขาออก จึงเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานใน พื้นที่ห่างไกล
ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา รวมไปถึง สภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน
ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการติดตั้งแบบ เดิม ๆ จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้บนพื้นดิน

ึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสภาพ อากาศและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ดังนี้:

 • ความร้อนสูงเกินพิกัด
 • น้ำรั่วเข้าอุปกรณ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน (Thermal Shock)
 • ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือคน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการติดตั้ง ในตัวจะได้รับการระบายความร้อน โดยตรงด้วยน้ำ ซึ่งทำให้อุณหภูมิของ ชิ้นส่วนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน ระดับต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ ยาวนานกว่าชิ้นส่วนที่อยู่ในอินเวอร์ เตอร์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งจะได้รับผลก ระทบจากอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น ละอองและแสงอาทิตย

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการติดตั้ง มาพร้อมกับปั๊มน้ำช่วยให้หลีกเลี่ยง การใช้สายชีลด์ (shielded cables) และอุปกรณ์กรองสัญญาณด้านขาออก จึงเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานใน พื้นที่ห่างไกล
ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา รวมไปถึง สภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน
ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการติดตั้งแบบ เดิม ๆ จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้บนพื้นดิน

ึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสภาพ อากาศและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ดังนี้:

 • ความร้อนสูงเกินพิกัด
 • น้ำรั่วเข้าอุปกรณ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน (Thermal Shock)
 • ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือคน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการติดตั้ง ในตัวจะได้รับการระบายความร้อน โดยตรงด้วยน้ำ ซึ่งทำให้อุณหภูมิของ ชิ้นส่วนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน ระดับต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ ยาวนานกว่าชิ้นส่วนที่อยู่ในอินเวอร์ เตอร์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งจะได้รับผลก ระทบจากอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น ละอองและแสงอาทิตย

ปั๊มน้ำ 4HS MultiPower สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เสริม CM MultiPower เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ ในรูปแบบ “plug and pump”

ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ CM MultiPower สามารถใช้สายสัญญาณ ในการเชื่อมต่อระบบควบคุมตามปกต
เช่น การเปิด-ปิดปั๊มน้ำ และการเชื่อม ต่อกับสวิตช์ลูกลอย เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบ ป้องกันต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกันโหลด สูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับอินเวอร์เตอร์

ในกรณีที่เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ อุปกรณ CM MultiPower ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ ดังนี้:

 • ควบคุมค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า)
 • บันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนในแต่ละ ชั่วโมง
 • เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือ เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล เพื่อตรวจ สอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ
 • เชื่อมต่อกับสวิตช์แรงดันหรือสวิตช์ ลูกลอย
 • ส่งดิจิทัลเอาต์พุตสำหรับสัญญาณ แจ้งเตือน เพื่อการควบคุมการทำงาน จากระยะไกล

การใช้เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง

ในกรณีที่ไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือไม่เพียงพอ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ ปั๊มน้ำด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยใช้สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับ/ กระแสตรง (AC/DC selector) ในการ ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ระบบป้องกัน

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกัน โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม น้ำตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของปั๊มน้ำ ระบบป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า แบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ไม่ต้องใช้ งานหัววัดค่า (probes)

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได้ เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได้ เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump)

 • ใบพัดและครีบผันน้ำ (diffusers) ผลิตจาก สเตนเลสสตีล
 • วาล์วกันกลับแบบติดตั้งในตัว (Built-in)

ินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว (MINT)

 • เคลือบฉนวนเรซินทั้งหมด
 • สายไฟฟ้าแบบถอดออกได้

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

ปั๊มน้ำ 4HS “H” ประกอบด้วยโรเตอร์ เกลียวหมุน (helical rotor) ที่เคลื่อนที่ อยู่ภายในสเตเตอร์ยางเกลียวคู่

โรเตอร์ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI และผ่านการ ชุบฮาร์ดโครม (hard chrome)

ในขณะที่ปั๊มน้ำทำงาน โรเตอร์จะ เคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวที่ทำจากยาง โดยใช้น้ำจากปั๊มในการหล่อลื่น

อัตราการไหลของน้ำเป็นสัดส่วน โดยตรงกับความเร็วของปั๊มน้ำ ขณะที่มี การรักษาแรงดันน้ำให้เกือบคงที่

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ปั๊มน้ำโรเตอร์ เกลียวหมุนจะสามารถให้เฮดที่สูงได้แม้ ในขณะที่ความเร็วรอบต่ำ จึงรับรองได้ ว่าจะปั๊มน้ำขึ้นสู่ระดับพื้นดินได้แม้ว่า กำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่ ในระดับต่ำหรือความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุนยัง มีสมรรถนะเชิงไฮดรอลิกที่สูงกว่าปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

ที่อัตราการไหลของน้ำค่าเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ที่จำเป็นต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ ต้องการลงได

มอเตอร์

 • มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร
 • ขดลวดสเตเตอร์ที่เคลือบฉนวนเรซินและได้รับ การห่อหุ้มอย่างมิดชิด ผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI
 • ขดลวดโรเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 • ตลับลูกปืนกันรุน (thrust bearing) จากบริษัท Kingsbury

มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ปั๊มน้ำ 4HS ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด แม่เหล็กถาวร โรเตอร์ผลิตจากแม่เหล็กนีโอดิเมียม (Neodymium) เคลือบด้วยชั้นบาง ๆ ของทองแดงและนิกเกิล เพื่อเพิ่มความ คงทนและความเชื่อถือได้ นอกเหนือ ไปจากประสิทธิภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม

มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบ กับมีค่าแรงบิดเริ่มต้นที่สูงช่วยให้ปั๊ม น้ำสามารถทำงานได้แม้ในขณะที่มี แสงน้อย อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งในตัวจะ เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นพลังงานที่ ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ ปรับความเร็วรอบของปั๊มน้ำ

ให้สอดคล้องกับความเข้มของรังสี ดวงอาทิตย์เพื่อให้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ สูงสุด (ระบบ MPPT)

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกัน โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม น้ำตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ อินเวอร์เตอร

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump)

 • ใบพัดและครีบผันน้ำ (diffusers) ผลิตจาก สเตนเลสสตีล
 • วาล์วกันกลับแบบติดตั้งในตัว (Built-in)

ินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว (MINT)

 • เคลือบฉนวนเรซินทั้งหมด
 • สายไฟฟ้าแบบถอดออกได้

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

ปั๊มน้ำ 4HS “H” ประกอบด้วยโรเตอร์ เกลียวหมุน (helical rotor) ที่เคลื่อนที่ อยู่ภายในสเตเตอร์ยางเกลียวคู่

โรเตอร์ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI และผ่านการ ชุบฮาร์ดโครม (hard chrome)

ในขณะที่ปั๊มน้ำทำงาน โรเตอร์จะ เคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวที่ทำจากยาง โดยใช้น้ำจากปั๊มในการหล่อลื่น

อัตราการไหลของน้ำเป็นสัดส่วน โดยตรงกับความเร็วของปั๊มน้ำ ขณะที่มี การรักษาแรงดันน้ำให้เกือบคงที่

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ปั๊มน้ำโรเตอร์ เกลียวหมุนจะสามารถให้เฮดที่สูงได้แม้ ในขณะที่ความเร็วรอบต่ำ จึงรับรองได้ ว่าจะปั๊มน้ำขึ้นสู่ระดับพื้นดินได้แม้ว่า กำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่ ในระดับต่ำหรือความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุนยัง มีสมรรถนะเชิงไฮดรอลิกที่สูงกว่าปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

ที่อัตราการไหลของน้ำค่าเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ที่จำเป็นต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ ต้องการลงได

มอเตอร์

 • มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร
 • ขดลวดสเตเตอร์ที่เคลือบฉนวนเรซินและได้รับ การห่อหุ้มอย่างมิดชิด ผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI
 • ขดลวดโรเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 • ตลับลูกปืนกันรุน (thrust bearing) จากบริษัท Kingsbury

มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ปั๊มน้ำ 4HS ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด แม่เหล็กถาวร โรเตอร์ผลิตจากแม่เหล็กนีโอดิเมียม (Neodymium) เคลือบด้วยชั้นบาง ๆ ของทองแดงและนิกเกิล เพื่อเพิ่มความ คงทนและความเชื่อถือได้ นอกเหนือ ไปจากประสิทธิภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม

มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบ กับมีค่าแรงบิดเริ่มต้นที่สูงช่วยให้ปั๊ม น้ำสามารถทำงานได้แม้ในขณะที่มี แสงน้อย อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งในตัวจะ เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นพลังงานที่ ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ ปรับความเร็วรอบของปั๊มน้ำ

ให้สอดคล้องกับความเข้มของรังสี ดวงอาทิตย์เพื่อให้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ สูงสุด (ระบบ MPPT)

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกัน โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม น้ำตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ อินเวอร์เตอร

ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump)

 • ใบพัดและครีบผันน้ำ (diffusers) ผลิตจาก สเตนเลสสตีล
 • วาล์วกันกลับแบบติดตั้งในตัว (Built-in)

ินเวอร์เตอร์ติดตั้งในตัว (MINT)

 • เคลือบฉนวนเรซินทั้งหมด
 • สายไฟฟ้าแบบถอดออกได้

ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน
(The helical rotor pump)

ปั๊มน้ำ 4HS “H” ประกอบด้วยโรเตอร์ เกลียวหมุน (helical rotor) ที่เคลื่อนที่ อยู่ภายในสเตเตอร์ยางเกลียวคู่

โรเตอร์ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI และผ่านการ ชุบฮาร์ดโครม (hard chrome)

ในขณะที่ปั๊มน้ำทำงาน โรเตอร์จะ เคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวที่ทำจากยาง โดยใช้น้ำจากปั๊มในการหล่อลื่น

อัตราการไหลของน้ำเป็นสัดส่วน โดยตรงกับความเร็วของปั๊มน้ำ ขณะที่มี การรักษาแรงดันน้ำให้เกือบคงที่

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ปั๊มน้ำโรเตอร์ เกลียวหมุนจะสามารถให้เฮดที่สูงได้แม้ ในขณะที่ความเร็วรอบต่ำ จึงรับรองได้ ว่าจะปั๊มน้ำขึ้นสู่ระดับพื้นดินได้แม้ว่า กำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่ ในระดับต่ำหรือความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุนยัง มีสมรรถนะเชิงไฮดรอลิกที่สูงกว่าปั๊มน้ำ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

ที่อัตราการไหลของน้ำค่าเดียวกัน ซึ่งช่วยลดจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ที่จำเป็นต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ ต้องการลงได

มอเตอร์

 • มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร
 • ขดลวดสเตเตอร์ที่เคลือบฉนวนเรซินและได้รับ การห่อหุ้มอย่างมิดชิด ผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI
 • ขดลวดโรเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 • ตลับลูกปืนกันรุน (thrust bearing) จากบริษัท Kingsbury

มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ปั๊มน้ำ 4HS ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด แม่เหล็กถาวร โรเตอร์ผลิตจากแม่เหล็กนีโอดิเมียม (Neodymium) เคลือบด้วยชั้นบาง ๆ ของทองแดงและนิกเกิล เพื่อเพิ่มความ คงทนและความเชื่อถือได้ นอกเหนือ ไปจากประสิทธิภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม

มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบ กับมีค่าแรงบิดเริ่มต้นที่สูงช่วยให้ปั๊ม น้ำสามารถทำงานได้แม้ในขณะที่มี แสงน้อย อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งในตัวจะ เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นพลังงานที่ ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ ปรับความเร็วรอบของปั๊มน้ำ

ให้สอดคล้องกับความเข้มของรังสี ดวงอาทิตย์เพื่อให้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ สูงสุด (ระบบ MPPT)

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกัน โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม น้ำตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ อินเวอร์เตอร