MIDA Solar
อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม

MIDA Solar
อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแ สสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูป แบบต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแ สสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูป แบบต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower)
สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้ากระแสสลับ จากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower) สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้ากระแสสลับ จากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

การปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

อ่านเพิ่มเติม

การปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

อ่านเพิ่มเติม

ระบบป้องกันที่ติดตั้งในตัว

การควบคุมมอเตอร์ระดับสูง

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC: Electromagnetic Compatibility) สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย

ระบบป้องกันที่ติดตั้งในตัว

การควบคุมมอเตอร์ระดับสูง

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC: Electromagnetic Compatibility) สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า

แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ
Nastec ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4

เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ให้ความมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ ดังน

 • การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอ าทิตย์ระบบใหม
 • การเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำเดิมเป็นระบบปั๊มน้ำพลังงานแ สงอาทิตย
 • การควบคุมปั๊มน้ำทั้งในระบบไฟฟ้า 3 เฟสและระบบไฟฟ้า 1 เฟส
 • ระบบซอฟต์สตาร์ท (soft start) และซอฟต์สต๊อป (soft stop)
 • ด้วยระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 (NEMA 4X) จึงติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเต็ม ไปด้วยฝุ่นละออง
 • การทดสอบการทำงานของระบบหลังการติดตั้งทำ ได้ง่ายและรวดเร็วด้วยระบบการตั้งค่าการทำงานเ บื้องต้น
 • สมรรถนะทางความร้อนและทางกลมีค่าสูง เนื่องจากการใช้วัสดุอะลูมิเนียมและมีระบบระบาย ความร้อนแยกต่างหาก

เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ให้ความมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ ดังน

 • การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอ าทิตย์ระบบใหม
 • การเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำเดิมเป็นระบบปั๊มน้ำพลังงานแ สงอาทิตย
 • การควบคุมปั๊มน้ำทั้งในระบบไฟฟ้า 3 เฟสและระบบไฟฟ้า 1 เฟส
 • ระบบซอฟต์สตาร์ท (soft start) และซอฟต์สต๊อป (soft stop)
 • ด้วยระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 (NEMA 4X) จึงติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเต็ม ไปด้วยฝุ่นละออง
 • การทดสอบการทำงานของระบบหลังการติดตั้งทำ ได้ง่ายและรวดเร็วด้วยระบบการตั้งค่าการทำงานเ บื้องต้น
 • สมรรถนะทางความร้อนและทางกลมีค่าสูง เนื่องจากการใช้วัสดุอะลูมิเนียมและมีระบบระบาย ความร้อนแยกต่างหาก

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแ สสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูป แบบต่าง ๆ

เมื่อใช้งานกับปั๊มน้ำที่ติดตั้งบนพื้นดิน อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้ งานกับระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจาก แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงหรือใช้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสระว่ายน้ำโดย ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า

เมื่อใช้งานกับปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถสูบน้ำเข้าถังเก็บสำหรับ การทำปศุสัตว์หรือการรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแ สสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูป แบบต่าง ๆ

เมื่อใช้งานกับปั๊มน้ำที่ติดตั้งบนพื้นดิน อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถใช้ งานกับระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจาก แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงหรือใช้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสระว่ายน้ำโดย ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า

เมื่อใช้งานกับปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar สามารถสูบน้ำเข้าถังเก็บสำหรับ การทำปศุสัตว์หรือการรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower) สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้ากระแสสลับ จากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งาน ปั๊มน้ำได้ตลอดทั้งวัน รูปแบบดังกล่าว นี้สามารถรองรับช่วงที่มีความต้องการ น้ำสูงสุดได้ด้วยการใช้แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง การออกแบบขนาดของระบบโซลาร์ เซลล์ที่ใหญ่เกินความจำเป็นได้อีกด้วย

ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ HMA เมื่อใช้ งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่น MP จะปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน เป็นผู้กำหนด ดังนี้

 • ระดับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์
 • ช่วงเวลาของวัน
 • ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละวัน
 • การควบคุมการทำงานจากระยะไกล ผ่านสัญญาณดิจิทัล

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower) สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้ากระแสสลับ จากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งาน ปั๊มน้ำได้ตลอดทั้งวัน รูปแบบดังกล่าว นี้สามารถรองรับช่วงที่มีความต้องการ น้ำสูงสุดได้ด้วยการใช้แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง การออกแบบขนาดของระบบโซลาร์ เซลล์ที่ใหญ่เกินความจำเป็นได้อีกด้วย

ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ HMA เมื่อใช้ งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่น MP จะปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน เป็นผู้กำหนด ดังนี้

 • ระดับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์
 • ช่วงเวลาของวัน
 • ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละวัน
 • การควบคุมการทำงานจากระยะไกล ผ่านสัญญาณดิจิทัล

การปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

ินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ประกอบด้วยวงจร “บูสต์” (boost) ที่สามารถเพิ่มแรงดัน ไฟฟ้าที่รับมาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบขนาดของระบบโซ ลาร์เซลล์จึงไม่จำ เป็นต้องคำ นึงถึงแรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของปั๊มน้ำ โดยขนาดของ ระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นสัดส่วนกับค่ากำ ลังไฟฟ้าที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยให้ลด จำ นวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีวงจรบูสต์

ตัวอย่างเช่น
กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ: 0.75 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของมอเตอร์: 3×230 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC)
กำลังไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ที่แนะนำ: 1250 วัตต์

ระบบที่ไม่มีวงจรบูสต์

เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานที่ความถี่ไฟฟ้าสูงสุด (ความเร็วรอบสูงสุด) มีความจำเป็นต้อง จ่ายแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 320 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) จึงจำเป็นต้องติด ตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 11 แผง กำลังไฟฟ้าต่อแผง 250 วัตต์ (Wp) กำลังไฟฟ้า รวม 2750 วัตต์ (Wp)

ระบบที่มีวงจรบูสต์

เนื่องจากมีวงจรบูสต์ในอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar จึงต้องการแผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 250 วัตต์ (Wp) เพียง 5 แผงเท่านั้น โดยสามารถลดจำนวน แผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งลงได้ถึ ง 6 แผง

* แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในตัวอย่างการคำนวณมีขนาดกำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ (Wp) แรงดันไฟฟ้า 30 โวลต์ (Vmp) 37 โวลต์ (Voc)

การปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

ินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ประกอบด้วยวงจร “บูสต์” (boost) ที่สามารถเพิ่มแรงดัน ไฟฟ้าที่รับมาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบขนาดของระบบโซ ลาร์เซลล์จึงไม่จำ เป็นต้องคำ นึงถึงแรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของปั๊มน้ำ โดยขนาดของ ระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นสัดส่วนกับค่ากำ ลังไฟฟ้าที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยให้ลด จำ นวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีวงจรบูสต์

ตัวอย่างเช่น
กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ: 0.75 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของมอเตอร์: 3×230 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC)
กำลังไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ที่แนะนำ: 1250 วัตต์

ระบบที่ไม่มีวงจรบูสต์

เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานที่ความถี่ไฟฟ้าสูงสุด (ความเร็วรอบสูงสุด) มีความจำเป็นต้อง จ่ายแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 320 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) จึงจำเป็นต้องติด ตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 11 แผง กำลังไฟฟ้าต่อแผง 250 วัตต์ (Wp) กำลังไฟฟ้า รวม 2750 วัตต์ (Wp)

ระบบที่มีวงจรบูสต์

เนื่องจากมีวงจรบูสต์ในอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar จึงต้องการแผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 250 วัตต์ (Wp) เพียง 5 แผงเท่านั้น โดยสามารถลดจำนวน แผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งลงได้ถึ ง 6 แผง

* แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในตัวอย่างการคำนวณมีขนาดกำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ (Wp) แรงดันไฟฟ้า 30 โวลต์ (Vmp) 37 โวลต์ (Voc)

ระบบป้องกันที่ติดตั้งในตัว

 • ป้องกันแรงดันสูงหรือต่ำกว่าพิกัด
 • ป้องกันกระแสสูงกว่าพิกัดและไม่มีโหลด
 • ป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า
 • ป้องกันอุณหภูมิสูงกว่าพิกัด

การควบคุมมอเตอร์ระดับสูง:

 • ระบบควบคุมมอเตอร์ชนิด 1 เฟส
 • ระบบควบคุมรุ่นใหม่สำหรับการควบคุมมอเต อร์อะซิงโครนัส
 • ระบบควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็ก ถาวรโดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ (Sensorless)

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC: Electromagnetic Compatibility) สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย

 • มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F. 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61000-3-2
 • มีการติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณขาเข้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Category C1 (EN61800-3), Class B (EN55011)

ระบบป้องกันที่ติดตั้งในตัว

 • ป้องกันแรงดันสูงหรือต่ำกว่าพิกัด
 • ป้องกันกระแสสูงกว่าพิกัดและไม่มีโหลด
 • ป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า
 • ป้องกันอุณหภูมิสูงกว่าพิกัด

การควบคุมมอเตอร์ระดับสูง:

 • ระบบควบคุมมอเตอร์ชนิด 1 เฟส
 • ระบบควบคุมรุ่นใหม่สำหรับการควบคุมมอเต อร์อะซิงโครนัส
 • ระบบควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็ก ถาวรโดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ (Sensorless)

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC: Electromagnetic Compatibility) สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย

 • มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F. 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61000-3-2
 • มีการติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณขาเข้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Category C1 (EN61800-3), Class B (EN55011)

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได้ เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำ ได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได้ เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำ ได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า

แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ Nastec ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้

 • ดูข้อมูลการทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
 • ดูข้อมูลสถิติการใช้พลังงานและ ประวัติการแจ้งเตือน
 • จัดทำโปรแกรม โดยสามารถบันทึก และคัดลอกไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ รวม ทั้งส่งให้ผู้ใช้งานท่านอื่นได้
 • จัดทำรายงาน โดยสามารถเพิ่มเติม ข้อความและรูปภาพ ตลอดจนเก็บ บันทึกข้อมูลไว้ในระบบหรือส่งอี เมลได้
 • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จาก ระยะไกลด้วยสัญญาณ wi-fi หรือ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็มด้ว ยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นโมเด็ม
Nastec-NOW-app-1
Nastec-NOW-app-2
Nastec-NOW-app-3
Nastec-NOW-app-4