VAriable Speed COntroller
อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

ใหม่ VASCO Solar
VAriable Speed COntroller
อินเวอร์เตอร์รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower)

อ่านเพิ่มเติม

VAriable Speed COntroller
อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

ใหม่ VASCO Solar
VAriable Speed COntroller
อินเวอร์เตอร์รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower)

อ่านเพิ่มเติม

อินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller ออกแบบมาสำหรับขับเคลื่อนระบบปั๊มน้ำแบบเดิมด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์

ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำแบบเดิมมาใช้ พลังงานหมุนเวียนได้ หรือทำให้ใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องเดิมในการสร้างระบบปั๊มน้ำที่ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม

สามารถใช้กับปั๊ม AC แบบเดิมได้ทุกประเภทจึงให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม

สามารถใช้กับปั๊ม AC แบบเดิมได้ทุกประเภทจึงให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า

แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ
Nastec ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ระบบป้องกันปั๊มน้ำที่ สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบป้องกันปั๊มน้ำที่ สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์เซลล

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์เซลล

อ่านเพิ่มเติม

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4

ใหม่ VASCO – VAriable Speed COntroller – Solar MP.

อินเวอร์เตอร์รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower) สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และ ไฟฟ้ากระแสสลับจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งาน ปั๊มน้ำได้ตลอดทั้งวัน รูปแบบดังกล่าว นี้สามารถรองรับช่วงที่มีความต้องการ น้ำสูงสุดได้ด้วยการใช้แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง การออกแบบขนาดของระบบโซลาร์ เซลล์ที่ใหญ่เกินความจำเป็นได้อีกด้วย
ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ HMA เมื่อใช้ งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์รุ่น MP จะปรับ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดดังนี้:

 •  ระดับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย
 • ช่วงเวลาของวัน
 • ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละวัน
 • การควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่าน สัญญาณดิจิทัล

ใหม่ VASCO – VAriable Speed COntroller – Solar MP.

อินเวอร์เตอร์รุ่นมัลติเพาเวอร์ (MP: MultiPower) สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์และ ไฟฟ้ากระแสสลับจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งาน ปั๊มน้ำได้ตลอดทั้งวัน รูปแบบดังกล่าว นี้สามารถรองรับช่วงที่มีความต้องการ น้ำสูงสุดได้ด้วยการใช้แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง การออกแบบขนาดของระบบโซลาร์ เซลล์ที่ใหญ่เกินความจำเป็นได้อีกด้วย
ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ HMA เมื่อใช้ งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์รุ่น MP จะปรับ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดดังนี้:

 •  ระดับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย
 • ช่วงเวลาของวัน
 • ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละวัน
 • การควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่าน สัญญาณดิจิทัล

อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์ เซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อ จ่ายให้กับปั๊มน้ำที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ชนิด 3 เฟส

ความเร็วของปั๊มน้ำจะถูกปรับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่องตามความเข้มของรังสี ดวงอาทิตย์ (solar irradiation) เพื่อ เพิ่มปริมาณการปั๊มน้ำในระดับสูงสุด ทั้งยังช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานต่อไปได้ แม้ในสภาวะที่มีแสงอาทิตย์น้อย

นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ยังมีระบบ ป้องกันทางไฟฟ้าที่จะช่วยปกป้องปั๊ม น้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย ระบบป้องกันไฟกระชาก (surges) ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น โ ห ล ด สู ง ก ว่าพิ กั ด (overloads) และระบบป้องกันการ เดินปั๊มน้ำตัวเปล่า (dry running)

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ิ้นส่วนหลักของอินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller ผลิตจากอะลูมิเนียมทั้งชิ้น เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ อายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ นั้นผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อน

พัดลมระบายอากาศด้านนอก 2 ชุด ที่ทำงานอิสระต่อกัน และพัดลมระบายอากาศ ด้านในฃ 1 ชุด ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม การทำงานของพัดลมได้ รับการควบคุมให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในขณะใช้งานจริงของอินเวอร์เตอร์ จึง เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

VASCO-Solar-designed-to-resist

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ิ้นส่วนหลักของอินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller ผลิตจากอะลูมิเนียมทั้งชิ้น เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ อายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ นั้นผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อน

พัดลมระบายอากาศด้านนอก 2 ชุด ที่ทำงานอิสระต่อกัน และพัดลมระบายอากาศ ด้านในฃ 1 ชุด ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม การทำงานของพัดลมได้ รับการควบคุมให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในขณะใช้งานจริงของอินเวอร์เตอร์ จึง เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

VASCO-Solar-designed-to-resist

ินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ.

อินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานร่วมกับ ปั๊มน้ำที่ติดตั้งบนพื้นดินสำหรับงาน ระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจากแหล่ง น้ำในบริเวณใกล้เคียง หรือใช้เพื่อ จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสระว่ายน้ำโดย ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า

เมื่อใช้ง านร่วมกับปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) อินเวอร์ เตอร์สามารถสูบน้ำเข้าถังเก็บสำหรับ การทำปศุสัตว์หรือการรดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้า

ินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ.

อินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานร่วมกับ ปั๊มน้ำที่ติดตั้งบนพื้นดินสำหรับงาน ระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจากแหล่ง น้ำในบริเวณใกล้เคียง หรือใช้เพื่อ จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสระว่ายน้ำโดย ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า

เมื่อใช้ง านร่วมกับปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) อินเวอร์ เตอร์สามารถสูบน้ำเข้าถังเก็บสำหรับ การทำปศุสัตว์หรือการรดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้า

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได

เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

ระบบ MPPT: เพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำลังไฟฟ้าสูงสุด ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้ปั๊มน้ำ หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำได

เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำก็จะลดลงซึ่งส่งผล ให้อัตราการสูบน้ำลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำจะยังคงสามารถจ่ายน้ำได้จนกว่าความเข้ม ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำกว่าค่าพิกัดที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์

อินเวอร์เตอร์ได้รับการติดตั้งจอแสดงผลแบบตัวอักษรผสมตัวเลขที่มีไฟส่องสว่าง ด้านหลัง (backlit alphanumeric display) สำหรับตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าที่ สำคัญ เช่น แรงดันไฟฟ้าขาเข้า กำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และค่าเพาเวอร์แฟค เตอร์ของมอเตอร

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลเพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเมนูการวินิจฉัยการทำงานของอุปกรณ์ (diagnosis menu) ประกอบด้วย ชั่วโมงการทำงานของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ ข้อมูลสถิติในการ ทำงานอื่น ๆ และการแจ้งเตือน 8 ครั้งล่าสุด เมนูที่ใช้ในการตั้งโปรแกรมการทำงาน (programming menus) จะมีการเข้ารหัสผ่าน (password-protected) เพื่อป้องกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมต่อขั้นสูง

สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ดังนี้:

 • สัญญาณการแจ้งเตือน
 • สัญญาณการเดินเครื่อง/หยุดเดิน เครื่องของมอเตอร์
 • เซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือเซ็นเซอร์ วัดอัตราการไหล
 • ดิจิทัลอินพุตสูงสุดได้ 4 ค่า เพื่อใช้ ในการเปิด-ปิดปั๊มน้ำ
  (สวิตช์ลูกลอย เซ็นเซอร์ตรวจวัด ระดับน้ำ ฯลฯ)
 • ระบบสื่อสารแบบ Modbus RTU

การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์

อินเวอร์เตอร์ได้รับการติดตั้งจอแสดงผลแบบตัวอักษรผสมตัวเลขที่มีไฟส่องสว่าง ด้านหลัง (backlit alphanumeric display) สำหรับตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าที่ สำคัญ เช่น แรงดันไฟฟ้าขาเข้า กำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และค่าเพาเวอร์แฟค เตอร์ของมอเตอร

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลเพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเมนูการวินิจฉัยการทำงานของอุปกรณ์ (diagnosis menu) ประกอบด้วย ชั่วโมงการทำงานของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ ข้อมูลสถิติในการ ทำงานอื่น ๆ และการแจ้งเตือน 8 ครั้งล่าสุด เมนูที่ใช้ในการตั้งโปรแกรมการทำงาน (programming menus) จะมีการเข้ารหัสผ่าน (password-protected) เพื่อป้องกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมต่อขั้นสูง

สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ดังนี้:

 • สัญญาณการแจ้งเตือน
 • สัญญาณการเดินเครื่อง/หยุดเดิน เครื่องของมอเตอร์
 • เซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือเซ็นเซอร์ วัดอัตราการไหล
 • ดิจิทัลอินพุตสูงสุดได้ 4 ค่า เพื่อใช้ ในการเปิด-ปิดปั๊มน้ำ
  (สวิตช์ลูกลอย เซ็นเซอร์ตรวจวัด ระดับน้ำ ฯลฯ)
 • ระบบสื่อสารแบบ Modbus RTU

ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า

แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ Nastec ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้

 • ดูข้อมูลการทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
 • ดูข้อมูลสถิติการใช้พลังงานและ ประวัติการแจ้งเตือน
 • จัดทำโปรแกรม โดยสามารถบันทึก และคัดลอกไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ รวม ทั้งส่งให้ผู้ใช้งานท่านอื่นได้
 • จัดทำรายงาน โดยสามารถเพิ่มเติม ข้อความและรูปภาพ ตลอดจนเก็บ บันทึกข้อมูลไว้ในระบบหรือส่งอี เมลได้
 • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จาก ระยะไกลด้วยสัญญาณ wi-fi หรือ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็มด้ว ยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นโมเด็ม
Nastec-NOW-app-1
Nastec-NOW-app-2
Nastec-NOW-app-3
Nastec-NOW-app-4

ระบบป้องกันปั๊มน้ำที่ สมบูรณ์แบบ

อินเวอร์เตอร์ช่วยป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำจากการโหลดเพิ่ม สูงกว่าพิกัดและการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า
ระบบป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า ทำงานด้วยการตรวจสอบค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ของมอเตอร์ จึงไม่มีความ จำเป็นต้องใช้หัววัดค่า (probes)
นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ยังมีระบบ ป้องกันตัวเองจากไฟกระชากและการ เกิดความร้อนสูง

ระบบป้องกันปั๊มน้ำที่ สมบูรณ์แบบ

อินเวอร์เตอร์ช่วยป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำจากการโหลดเพิ่ม สูงกว่าพิกัดและการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า
ระบบป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่า ทำงานด้วยการตรวจสอบค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ของมอเตอร์ จึงไม่มีความ จำเป็นต้องใช้หัววัดค่า (probes)
นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ยังมีระบบ ป้องกันตัวเองจากไฟกระชากและการ เกิดความร้อนสูง

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์เซลล

การออกแบบระบบปั๊มน้ำองพิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำที่ต้องการ ทั้งหมดต่อวัน เฮดรวมของปั๊ม (total head) และตำแหน่งติดตั้งปั๊มน้ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกปั๊มน้ำ จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลปริมาณ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย ต่อวัน (average daily solar irradiation)

เมื่อเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมได้แล้ว จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้:

 • กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำตามพิกัด (P2)
 • กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (P1) โดย.
 • P1 สามารถคำนวณได้จากการนำ ค่า P2 มาหารด้วยค่าประสิทธิภาพ ของมอเตอร์
 • กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด
 • แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด 3 x 230 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC) หรือ 3 x 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC)

การเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ทำได้ โดยการพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบไป ด้วยสตริง (string) ของแผงโซลาร์ เซลล์ที่นำมาติดตั้งเข้าด้วยกัน จะ ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (P1) กำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ (Wp) ต้องมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้า ของมอเตอร์ (P1) เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงการสูญ เสียประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจาก อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์

โดยทั่วไปจะแนะนำให้เพิ่มค่า Wp ขึ้นอีกร้อลยะ 15 เมื่อเทียบกับ P1

แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของแผงโซ ลาร์เซลล์ในแต่ละสตริง (Vmp) ต้อง มีค่าไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของแรงดัน ไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด

แรงดันไฟฟ้าขณะวงจรเปิด (open-circuit voltage) ของแผงโซ ลาร์เซลล์ในแต่ละสตริง (Voc) จะ ต้องมีค่าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ในขณะใช้งานของอินเวอร์เตอร์

ตัวอย่าง

ข้อมูลตามเนมเพลตของปั๊มน้ำe
กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำตามพิกัด: P2 = 3 กิโลวัตต
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์: P1 = 4 กิโลวัตต
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด: 8.3 แอมแปร์
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตาม พิกัด: 3 x 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแส สลับ (VAC)

การเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด คือ 400 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าตามพิกัด คือ 8.3 แอมแปร์ ดังนั้น รุ่นของอิน เวอร์เตอร์ที่เหมาะสมที่สุด คือ VS409

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์ เซลล

แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้

 • Wp = 240 วัตต
 • Vmp = 30 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
 • Voc = 37 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
 • Imp = 8 แอมแปร

เนื่องจาก P1 = 4 กิโลวัตต์ กำลังไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เซลล์ต้องเพิ่มขึ้นอีก 15% ดังนั้น Wp = 4.6 กิโลวัตต์

เพื่อให้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 4.6 กิโล วัตต์ จึงต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีขนาด แผงละ 240 วัตต์ เป็นจำนวน 19 แผง

Vmp = 19 x 30 = 570 โวลต์ ซึ่งมีค่า มากกว่า1.4 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ตามพิกัด (400 x 1.4 = 560 โวลต์) และ
Voc = 19 x 37 = 703 โวลต์ ซึ่งมีค่า น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของอิน เวอร์เตอร์รุ่น VS409 (850 โวลต์)

จากผลการคำนวณข้างต้น สรุปได้ว่า สามารถติดตั้งใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ แบบสตริงเดี่ยวซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์เซลล

การออกแบบระบบปั๊มน้ำองพิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำที่ต้องการ ทั้งหมดต่อวัน เฮดรวมของปั๊ม (total head) และตำแหน่งติดตั้งปั๊มน้ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกปั๊มน้ำ จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลปริมาณ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย ต่อวัน (average daily solar irradiation)

เมื่อเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมได้แล้ว จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้:

 • กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำตามพิกัด (P2)
 • กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (P1) โดย.
 • P1 สามารถคำนวณได้จากการนำ ค่า P2 มาหารด้วยค่าประสิทธิภาพ ของมอเตอร์
 • กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด
 • แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด 3 x 230 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC) หรือ 3 x 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC)

การเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ทำได้ โดยการพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบไป ด้วยสตริง (string) ของแผงโซลาร์ เซลล์ที่นำมาติดตั้งเข้าด้วยกัน จะ ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (P1) กำลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ (Wp) ต้องมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้า ของมอเตอร์ (P1) เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงการสูญ เสียประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจาก อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์

โดยทั่วไปจะแนะนำให้เพิ่มค่า Wp ขึ้นอีกร้อลยะ 15 เมื่อเทียบกับ P1

แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของแผงโซ ลาร์เซลล์ในแต่ละสตริง (Vmp) ต้อง มีค่าไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของแรงดัน ไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด

แรงดันไฟฟ้าขณะวงจรเปิด (open-circuit voltage) ของแผงโซ ลาร์เซลล์ในแต่ละสตริง (Voc) จะ ต้องมีค่าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ในขณะใช้งานของอินเวอร์เตอร์

ตัวอย่าง

ข้อมูลตามเนมเพลตของปั๊มน้ำe
กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำตามพิกัด: P2 = 3 กิโลวัตต
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์: P1 = 4 กิโลวัตต
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด: 8.3 แอมแปร์
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตาม พิกัด: 3 x 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแส สลับ (VAC)

การเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด คือ 400 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าตามพิกัด คือ 8.3 แอมแปร์ ดังนั้น รุ่นของอิน เวอร์เตอร์ที่เหมาะสมที่สุด คือ VS409

การคำนวณหาขนาดของระบบโซลาร์ เซลล

แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้

 • Wp = 240 วัตต
 • Vmp = 30 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
 • Voc = 37 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
 • Imp = 8 แอมแปร

เนื่องจาก P1 = 4 กิโลวัตต์ กำลังไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เซลล์ต้องเพิ่มขึ้นอีก 15% ดังนั้น Wp = 4.6 กิโลวัตต์

เพื่อให้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 4.6 กิโล วัตต์ จึงต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีขนาด แผงละ 240 วัตต์ เป็นจำนวน 19 แผง

Vmp = 19 x 30 = 570 โวลต์ ซึ่งมีค่า มากกว่า1.4 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ตามพิกัด (400 x 1.4 = 560 โวลต์) และ
Voc = 19 x 37 = 703 โวลต์ ซึ่งมีค่า น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของอิน เวอร์เตอร์รุ่น VS409 (850 โวลต์)

จากผลการคำนวณข้างต้น สรุปได้ว่า สามารถติดตั้งใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ แบบสตริงเดี่ยวซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน