รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical specifications)

รุ่น แรงดัน ไฟฟ้ากระแส ตรงขาเข้า (Vin DC) แรงดัน ไฟฟ้ากระแส สลับขาเข้า (Vin AC) * แรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรง ขาเข้าที่ค่ากำลัง ไฟฟ้าตามพิกัด (Vin, P1 nom)** แรงดัน ไฟฟ้ากระแส สลับขาออก สูงสุด (Max Vout) กระแสไฟฟ้า ขาออกสูงสุด (Max I out) ค่ากำลังไฟฟ้าโดยทั่วไป (P2)*** น้ำหนัก ขนาด
โวลต์ (VDC) โวลต์ (VAC) โวลต์ (VDC) โวลต์ (VAC) แอมแปร์ (A) โวลต์ (VAC) กิโลวัตต์ (kW) โลกรัม
VS 212 160 – 650 3×190-520 > 320 3 x 230 12 3 x 230 2,2 8,2 2
VS 409 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 9 3 x 400 3 8,3 2
VS 412 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 12 3 x 400 4 8,5 2
VS 415 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 15 3 x 400 5,5 8,5 2
VS 418 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 18 3 x 400 7,5 8,5 2
VS 425 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 25 3 x 400 11 8,5 2
VS 430 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 30 3 x 400 15 8,7 2
VS 438 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 38 3 x 400 18,5 28 3
VS 448 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 48 3 x 400 22 28 3
VS 465 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 65 3 x 400 30 28 3
VS 485 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 85 3 x 400 37 28 3
VS 4100 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 100 3 x 400 45 87 3
VS 4118 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 118 3 x 400 55 87 3
VS 4158 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 158 3 x 400 75 87 3
VS 4198 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 198 3 x 400 93 87 4
VS 4228 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 228 3 x 400 110 87 4
VS 4268 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 268 3 x 400 132 87 4
รุ่น แรงดัน ไฟฟ้ากระแส ตรงขาเข้า (Vin DC) แรงดัน ไฟฟ้ากระแส สลับขาเข้า (Vin AC) * แรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรง ขาเข้าที่ค่ากำลัง ไฟฟ้าตามพิกัด (Vin, P1 nom)** แรงดัน ไฟฟ้ากระแส สลับขาออก สูงสุด (Max Vout) กระแสไฟฟ้า ขาออกสูงสุด (Max I out)
โวลต์ (VDC) โวลต์ (VAC) โวลต์ (VDC) โวลต์ (VAC) แอมแปร์ (A)
VS 212 160 – 650 3×190-520 > 320 3 x 230 12
VS 409 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 9
VS 412 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 12
VS 415 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 15
VS 418 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 18
VS 425 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 25
VS 430 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 30
VS 438 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 38
VS 448 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 48
VS 465 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 65
VS 485 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 85
VS 4100 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 100
VS 4118 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 118
VS 4158 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 158
VS 4198 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 198
VS 4228 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 228
VS 4268 320 – 850 3×190-520 > 560 3 x 400 268
รุ่น ค่ากำลังไฟฟ้าโดยทั่วไป (P2)*** น้ำหนัก ขนาด
โวลต์ (VAC) กิโลวัตต์ (kW) โลกรัม
VS 212 3 x 230 2,2 8,2 2
VS 409 3 x 400 3 8,3 2
VS 412 3 x 400 4 8,5 2
VS 415 3 x 400 5,5 8,5 2
VS 418 3 x 400 7,5 8,5 2
VS 425 3 x 400 11 8,5 2
VS 430 3 x 400 15 8,7 2
VS 438 3 x 400 18,5 28 3
VS 448 3 x 400 22 28 3
VS 465 3 x 400 30 28 3
VS 485 3 x 400 37 28 3
VS 4100 3 x 400 45 87 3
VS 4118 3 x 400 55 87 3
VS 4158 3 x 400 75 87 3
VS 4198 3 x 400 93 87 4
VS 4228 3 x 400 110 87 4
VS 4268 3 x 400 132 87 4

*ไฟฟ้ากระแสสลับมีเฉพาะรุ่น MP (MultiPower)

** แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่จำเป็นต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าตามพิกัดให้แก่มอเตอร์ (100% of rated motor power)

*** กำลังไฟฟ้าโดยทั่วไปของมอเตอร์ (Typical motor power) แนะนำให้ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ตามพิกัด (rated motor current) เป็นค่าอ้างอิงเพื่อใช้ในการเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ VASCO Solar – VAriable Speed COntroller

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (General specifications)

อุณหภูมิอากาศภายนอก -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส (14 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์)
อุณหภูมิในการใช้งาน -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส (14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดที่ค่ากระแสตามพิกัด 1000 เมตร
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 (NEMA 4X) (Size 2), IP54 (NEMA 12) (Size 3, 4)
การตั้งค่าดิจิทัลเอาต์พุตแบบปกติเปิด (N.O.: Normally Open) หรือปกติปิด (N.C.: Normally Closed) 1. สัญญาณการเดินเครื่องของมอเตอร์

2. สัญญาณการแจ้งเตือน

แอนะล็อกอินพุต (10 หรือ 15 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC))
  • 4-20 มิลลิแอมแปร์
  • 4-20 มิลลิแอมแปร์
  • 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
  • 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
ดิจิทัลอินพุต 4 ค่า สามารถปรับตั้งค่าเป็นแบบปกติเปิดหรือปกติปิด สำหรับการเปิด/ปิดมอเตอร์
ระบบสื่อสารแบบ MODBUS RTU RS485, Bluetooth® SMART(4.0)
VASCO-Solar-size

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4