ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ / Solar energy products

MIDA Solar

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Nastec MIDA Solar | Next generation of solar pumping inverter

SUND

ปั๊มสระว่ายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย

VASCO Solar

อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกะทัดรัด และเชื่อถือได้สูงสุด

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) ขนาด 4 นิ้ว ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานหมุนเวียนูงสุด

VSP Solar pumps

Solar pumping systems for every water need.

ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนม

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4