รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical specifications)

รุ่น แรงดันไฟฟ้ากระ แสตรงขาเข้า (Vin DC) แรงดันไฟฟ้ากระ แสสลับขาเข้า (Vin AC) * แรงดันไฟฟ้าก ระแสสลับขาอ อกสูงสุด (Max V out) กระแสไฟฟ้าขา ออกสูงสุด (Max I out) P2 กำ
ลังไฟฟ้าของ มอเตอร์**
ขนาด น้ำหนัก สุทธ ขนาดบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักรวม
โวลต์ โวลต์ โวลต์ แอมแปร์ โวลต์ กระแสสลับ ิโลวัตต์ กิโลกรัม มิลลิเมตร กิโลกรัม
MIDA Solar 203 90 – 400 90 – 265 250 3,5 1×230
3×230
0,37
0,55
1 2,6 220x170x170 2,8
MIDA Solar 205 90 – 400 90 – 265 250 5 1×230
3×230
0,55
1,1
1 2,6 220x170x170 2,8
MIDA Solar 207 90 – 400 90 – 265 250 7,5 1×230
3×230
0,75
1,5
1 2,6 220x170x170 2,8
รุ่น แรงดันไฟฟ้ากระ แสตรงขาเข้า (Vin DC) แรงดันไฟฟ้ากระ แสสลับขาเข้า (Vin AC) * แรงดันไฟฟ้าก ระแสสลับขาอ อกสูงสุด (Max V out) กระแสไฟฟ้าขา ออกสูงสุด (Max I out) P2 กำ
ลังไฟฟ้าของ มอเตอร์**
โวลต์ โวลต์ โวลต์ แอมแปร์ โวลต์ กระแสสลับ ิโลวัตต์
MIDA Solar 203 90 – 400 90 – 265 250 3,5 1×230
3×230
0,37
0,55
MIDA Solar 205 90 – 400 90 – 265 250 5 1×230
3×230
0,55
1,1
MIDA Solar 207 90 – 400 90 – 265 250 7,5 1×230
3×230
0,75
1,5
รุ่น ขนาด น้ำหนัก สุทธ ขนาดบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักรวม
กิโลกรัม มิลลิเมตร กิโลกรัม
MIDA Solar 203 1 2,6 220x170x170 2,8
MIDA Solar 205 1 2,6 220x170x170 2,8
MIDA Solar 207 1 2,6 220x170x170 2,8

* ไฟฟ้ากระแสสลับมีเฉพาะอินเวอร์เตอร์รุ่น MIDA Solar MP

** ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์โดยทั่วไป ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้ค่ากระแสตามพิกัดของมอเตอร์ในการเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (General specifications)

ความถี่ไฟฟ้าตามพิกัด 50 – 60 เฮิรตซ์ (+/- 2%)
อุณหภูมิอากาศภายนอก -10 – 50 องศาเซลเซียส (14 – 122 องศาฟาเรนไฮต์)
ความสูงเหนือระดับน้ำ
ทะเลสูงสุดที่ค่ากระแสตามพิกัด
1000 เมตร
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 (NEMA 4X)
การตั้งค่าดิจิทัลเอาต์พุตแบบปกติเปิด (N.O.: Normally Open) หรือปกติปิด (N.C.: Normally Closed):
  1. สัญญาณการเดินเครื่องของมอเตอร
  2. สัญญาณการแจ้งเตือน
แอนะล็อกอินพุต (10 หรือ 15 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC))
  1. 4-20 มิลลิแอมแปร์
  2. 4-20 มิลลิแอมแปร์
  3. 0 – 10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
  4. 0 – 10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)
ดิจิทัลอินพุต 4 ค่า สามารถปรับตั้งค่าเป็นแบบปกติเปิดหรือปกติปิด สำหรับสถานะการทำงานของมอเตอร์ เดินเครื่อง/หยุดทำงาน
ระบบสื่อสารแบบ ระบบสื่อสารแบบ RS485 MODBUS RTU ฟังก์ชัน Bluetooth® SMART* (4.0)

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4