ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ / Solar energy products

MIDA Solar

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

SUND

ปั๊มสระว่ายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย

VASCO Solar

อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกะทัดรัด และเชื่อถือได้สูงสุด

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) ขนาด 4 นิ้ว ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานหมุนเวียนูงสุด

VSP Solar pumps

Solar pumping systems for every water need.

Solar Pumps

Solar Pumps

ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนม

Solar energy products

MIDA Solar

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

SUND

ปั๊มสระว่ายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย

VASCO Solar

อินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกะทัดรัด และเชื่อถือได้สูงสุด

Solar pumping systems for every water need.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (submersible pumps) ขนาด 4 นิ้ว ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานหมุนเวียนูงสุด

Solar Pumps

Solar Pumps

ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนม

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4