ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า

แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ Nastec ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้

  • ดูข้อมูลการทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
  • ดูข้อมูลสถิติการใช้พลังงานและ ประวัติการแจ้งเตือน
  • จัดทำโปรแกรม โดยสามารถบันทึก และคัดลอกไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ รวม ทั้งส่งให้ผู้ใช้งานท่านอื่นได้
  • จัดทำรายงาน โดยสามารถเพิ่มเติม ข้อความและรูปภาพ ตลอดจนเก็บ บันทึกข้อมูลไว้ในระบบหรือส่งอี เมลได้
  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จาก ระยะไกลด้วยสัญญาณ wi-fi หรือ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็มด้ว ยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นโมเด็ม

Nastec-NOW-app-1
Nastec-NOW-app-2
Nastec-NOW-app-3
Nastec-NOW-app-4
© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4